HOFEX
Sídlo firmy - fakturční adresa:
Pavel Hoferka - HOFEX
Borošova 634
Praha 4
149 00
IČ: 10162241
DIČ: CZ6409020222
Bankovní spojení:
649 758 0297/0100 KB
Kontaktní adresa - prodejna
Magistrů 13 ( areál v.d. NAPAKO )
Praha 4
140 00
telefony:
800 100 698 - zelená ( bezplatná ) linka
261 221 487
602 314 151
Záruka na zboží

Kupující je před prvním použitím zakoupeného produktu povinen si prostudovat záruční podmínky včetně návodu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.
Pokud bylo po převzetí zboží zjištěno jeho poškození, kupující bez zbytečného odkladu bude informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
· na e-mailovou adresu dodavatele
· poštou na adresu dodavatele
· osobním doručením
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo výměnu dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ani reklamovat.
Právo spotřebitele při uplatnění záruky:
· jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
· jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
· jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
· jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy


Oprávněná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Kupující nemá nárok na úhradu cestovních nákladů spojených s reklamačním řízením.
V souladu se zákonem č.367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to do 14 dnů od převzetí zásilky. Na podnikatelské subjekty se odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v souladu s výše uvedeným zákonem nevztahuje.


V Praze dne 10.2.2010
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one